Myndigheten för Kulturanalys presenterade den 15 april rapporten En översyn av pandemins effekter inom kulturområdet.

Rapporten fokuserar främst på de åtgärder som genomförts inom kulturområdet som en följd av pandemin. Bedömningen är att:

  • Det har funnits brister i hur stödåtgärder inom kulturområdet utformats och kommunicerats.
  • Åtgärderna som genomförts har främst fokuserat på det professionella och institutionsbaserade kulturlivet.
  • Efter hand har stödåtgärderna anpassats efter kulturområdets komplexitet.
Rapporten behandlar endast biblioteken översiktligt men det konstateras att de fått möta många olika användarbehov som inte vanligtvis ligger inom deras uppdrag. Detta lyfter vi också fram i vår rapport Biblioteken och pandemin som vi presenterade i februari. Där konstateras det också att folkbiblioteken ser betydande ekonomiska problem framöver på grund av oförändrade eller krympande anslag. På sikt riskerar det att uppdraget från lagstiftaren och huvudmännen inte kan uppfyllas, med försämrad jämlikhet som följd.
– Det är bra att Myndigheten för Kulturanalys också uppmärksammar bibliotekens roll för den demokratiska utvecklingen och samtidigt lyfter att allt fler bibliotek fått spela en större roll i lokalsamhället när andra offentliga verksamheter stängt. Vi ser fram emot den kommande analysen i oktober, säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.