Svensk biblioteksförenings åttonde regionförening bildades under Biblioteksdagarna i Västerås.
Regionföreningen Södra Svealand ska samla medlemmar i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län. Vid det konstituerande mötet deltog knappt tjugo medlemmar från både folk-, sjukhus-, skol- och länsbibliotek. En interimsstyrelse valdes vid bildandet.
– Vi har redan en hel del samarbeten över länsgränserna, så det känns logiskt att vi också skapar en gemensam regionförening, , säger Cajsa Broström från interimsstyrelsen.

Interimsstyrelsen, som fått i uppdrag att ordna föreningens första årsmöte till hösten, består också av Linda Berg Ottoson, Nicholas Haldosen och Anne Ljungdahl.

– Årsmötet kommer att kombineras med ett spännande program, hälsar Linda Berg Ottoson.

Vill du vara med i regionföreningen måste du först bli medlem.

Här kan du bli medlem!