Det är Blekinge, Kalmar- och Kronobergs län som tillsammans bildar den nya regionföreningen Sydost. Ett första konstituerande möte hölls den 1 mars på stadsbiblioteket i Växjö och en styrelse bildades.

Ca 600 personer arbetar på olika typer av bibliotek inom regionen och vi hälsar gamla och nya medlemmar i Svensk biblioteksförening välkomna till regionförening Sydost för att nätverka, utbyta erfarenheter och få kompetensutveckling.

Självklart är även medlemmar i Svensk biblioteksförening som inte arbetar på något bibliotek välkomna.

Läs mer om Sydost på webbplatsen – Regionföreningen Sydost