Medborgarforskning ­– när forskare och ”vanligt folk” hjälps åt att undersöka saker vetenskapligt – hamnar i fokus när en ny webbportal nu utvecklas.

Medborgarforskning.se ska bli en resurs och en knutpunkt för alla som vill vara med och forska. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet och ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet.

Just nu pågår en kartläggning av svensk medborgarforskning, och tips om lokala projekt tas tacksamt emot, berättar Fredrik Brounéus, projektansvarig från Vetenskap & Allmänhet.
– Det vore också intressant att höra vilka möjligheter och utmaningar biblioteken ser med medborgarforskning. Vilka behov finns? Hur tänker man själva att man kan bidra och få nytta av portalen?

Hur hoppas ni att biblioteken kan medverka när portalen är klar?
– Ett sätt att delta är att digitalisera och tillgängliggöra data som kan användas för medborgarforskning. Man kan också tänka sig att biblioteket blir ett nav där medborgarforskare kan dela med sig av erfarenheter och idéer. Biblioteken kan då fånga upp lokala frågor som kan vara intressanta att undersöka. Kanske man med sitt lånekort kan låna vetenskaplig utrustning för att undersöka något i sin omvärld, som till exempel sensorer för luftkvalitet eller ett vattentest? När man lämnar tillbaka utrustningen så bidrar man med data som biblioteken kan publicera. Medborgarforskare kommer också behöva hjälp att söka litteratur som kan förklara och fördjupa förståelsen för vad de gör i olika projekt. Man kanske vill lära sig mer om fåglar, språk eller galaxer? Här blir biblioteket en avgörande resurs.

Portalen lanseras i maj 2019, och kommer också att innehålla forum för forskare och medborgare.

Denna artikel publicerades först i Biblioteksbladet nr 3 2018. Läs hela numret som e-tidning här (pdf, nytt fönster).