Är man ansvarig för allt man lägger upp i sociala medier? Får föräldrar lägga ut bilder på sina barn utan tillåtelse? Statens medieråds programserie Lilla upphovsrättsfrågan tar upp aktuella frågor som rör barns och ungas medieanvändning med fokus på upphovsrätt. Serien riktar sig till barn på låg- och mellanstadiet, deras pedagoger och vårdnadshavare.

Catrin Ringberg är Svensk biblioteksförenings representant i aktörsnätverket MIK Sverige. Hon har 15 års erfarenhet av skolbiblioteksarbete på alla grundskolans stadier samt gymnasieskolan. Hon säger att Lilla upphovsrättsfrågan är ett välbehövligt tillskott till undervisningen om upphovsrätt för låg- och mellanstadieelever.

Varför är det viktigt att unga lär sig om upphovsrätt?
– Eftersom unga idag är producenter och medskapare av innehåll som ofta läggs ut till allmän beskådan på nätet och i sociala medier är det viktig att de känner till vilka rättigheter de har, men också vilka skyldigheter de har gentemot andra. Barn behöver kunskap om att kulturskapare – precis som alla aktörer på en öppen marknad, behöver försörja sig.

Du bevakar ju även folkbiblioteksfrågor kopplat till MIK, behövs det en programserie om upphovsrätt för oss vuxna också?
– Detta kan vara snårigt även för vuxna. Det kan vara svårt att utföra sina dagliga arbete eller privata göromål om man inte har kännedom om upphovsrätt. Av den anledningen tycker jag det är något som vi alla behöver påminnas om genom livet. Folkbiblioteket har ett folkbildande uppdrag och kunskap om upphovsrättsfrågan är en sådan.