Den 15 maj håller Svensk biblioteksförening årsmöte och jag hoppas att ni är många som deltar. Ett viktigt beslut som ska tas är det om en ny strategi för 2025–2027.

Strategin tar sin utgångspunkt i vår vision ”Bibliotek – kraft för förändring” och många frågor känns igen från den.

De kommande åren vill föreningen satsa mer på medlemsengagemang men också på vårt opinionsbildande arbete. Vi har i vår medlemsenkät de senaste åren sett att ni medlemmar vill att föreningen ska fortsätta att vara en stark röst i samhällsdebatten och lyfta biblioteksfrågor på olika vis. Därför ska föreningen fortsätta med det, och vi ska också fortsätta att skapa engagemang och bred politisk förståelse för våra frågor. Föreningen kommer helt enkelt att fortsätta att driva frågor som bidrar till ett starkt biblioteksväsende i hela landet och vi vill samtidigt öka kunskapen om bibliotekens uppdrag och roll hos allmänheten.

Några av de sakfrågor vi tror är angelägna att arbeta med framåt är bibliotekens ekonomi, digitalisering av det tryckta kulturarvet, öppen vetenskap och den stor frågan om bibliotekens demokratiska uppdrag. Vi vill också lyfta fram bibliotekens viktiga läsfrämjande arbete men även bibliotekens uppdrag att värna åsiktsfrihet och verka demokratistärkande.

Jag hoppas som sagt att ni är många som deltar på årsmötet. Det är här som du som medlem har möjlighet att vara med och påverka föreningens inriktning.

Varmt välkommen!

Helene Öberg, ordförande, Svensk biblioteksförening