Hur upplever lärare och elever läshjälpmedel? Det har undersökts i en ny studie, utförd av finska tillgänglighetsbiblioteket Celia.

– Syftet med studien var att skapa en evidensbas för att ta fram mer tillgängliga böcker och läromedel för elever som har lässvårigheter. Tillgänglighetsbiblioteket Celia efterfrågade kunskap om elevers preferenser gällande läshjälpmedel, men det fanns inga studier publicerade i Finland, säger Veera Kivijärvi, pedagogisk expert på Celia bibliotek.

Studien, som bär titeln ”Lärare och elevers upplevelser av hjälpmedel”, var viktig att genomföra eftersom det i Finland finns ett stort behov av stöd i läsning.

– De flesta av eleverna i Finland läser fortfarande bra, men de finska elevernas resultat i PISA- och PIRLS-undersökningarna har försämrats de senaste åren. Studier visar också att eleverna läser allt mindre på fritiden, särskilt om det finns problem med att läsa. Därför behövde vi mer kunskap för att skapa mer begripliga böcker och läromedel och för att dela kunskapen med förlagen, säger Kivijärvi.

Studien visar bland annat att elevernas lässvårigheter är både individuella och kumulerade.

– Eleverna har svårt att läsa flytande, förstå texterna och koncentrera sig på att läsa, så det finns ett stort behov av stöd vid läsning på grund av de samlade problemen. Enligt lärare och elever är de bästa sätten att stödja läsningen följande: möjlighet att läsa och samtidigt lyssna på ljudboken, klarspråk samt enkla inlärnings- och läsapplikationer. Enligt lärarna saknas alla dessa läshjälpmedel som nämns. Elever som vi intervjuade hade en ganska positiv inställning till läsning, särskilt om de hade bytt till lyssnarläsning, säger hon.

Läs studien här

Svaren är ursprungligen på engelska, egen översättning. Fotograf: Pekka Kiirala.