På årsmötet för Svensk biblioteksförening valdes tre nya ledamöter in i styrelsen:

Karin Grönvall, Överbibliotekarie SLU
Karin började sin biblioteksbana på Kungliga biblioteket, sent 90-tal och har därefter erfarenhet från tre högskolebibliotek vid Karolinska institutet, Södertörns högskola och nu SLU där hennes fokus som överbibliotekarie är ledarskap och utveckling av arbetsmiljö och verksamhet i dialog med medarbetare och universitetet i stort. Karin är sedan länge engagerad i arbete för bibliotekssamverkan, genom SUHFs Forum för bibliotekschefer och i flera av KBs samverkansgrupper där hon bland annat leder Gruppen för pliktrelaterad och strategisk insamling.

Inga Andersson, Skolbibliotekarie samt tf rektor
Inga är skolbibliotekarie och arbetar just nu som t f rektor för IM-programmet på Lars Kaggskolan i Kalmar. Hon har 20 års erfarenhet av skolutveckling utifrån ett skolbibliotekarieperspektiv.  Inga kompletterade sin bibliotekariekompetens med pedagogik och skolforskning för att kunna göra ett bättre jobb som skolbibliotekarie. Dessutom har Inga arbetat som adjungerad adjunkt på Biblioteks- och informationsvetenskap, på Linnéuniversitetet och har arbetat med olika utbildningsprojekt, till exempel Skolbibliotekarielyftet. Sedan 2012 är hon också medlem av DIK:s expertgrupp för skolbibliotek.

Malin Ögland, regionbibliotekarie Stockholms län
Malin arbetar sedan februari som regionbibliotekarie och enhetschef för Regionbibliotek Stockholm efter att ha varit länsbibliotekarie i Uppsala län sedan 2014. Innan dess arbetade Malin som utvecklingsledare på regionbibliotek Stockholm 2008-2014 och dessförinnan bibliotekschef i Håbo före arbetet som skolbibliotekarie på Gransäterskolan. Det strategiska utvecklingsarbetet i Håbo bibliotek uppmärksammades med utmärkelsen Årets bibliotek 2006. Året därpå fick Malin Bengt Hjelmqvist-priset. Malin arbetar medvetet för att stärka kopplingen mellan teori och praktik, till exempel genom projekten: Från Medieplanering till verksamhetsutveckling 2009. Mäta och Väga – om statistik och effektivitet på folkbibliotek 2010, Taxonomier – verktyg för biblioteksutveckling 2013, Från Kalix till Ystad – observationer på folkbibliotek 2014, samt Definitely maybe eller Do the right thing 2011.

Efter årsmötet består styrelsen i sin helhet av: 

Calle Nathanson, Ordförande, VD på Folkets Hus och Parker

Anja Dahlstedt, Bibliotekschef, Botkyrka kommun

Lo Claesson, Bibliotekschef, Vaggeryd kommun

Cecilia Gärdén, Kultur i Väst

Helena Kettner Rudberg, Enhetschef Användarservice, Myndigheten för tillgängliga medier

Pelle Snickars, Professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora vid Umeå universitet

Anders Söderbäck, Avdelningschef, Stockholms universitetsbibliotek

Jens Thorhauge, Självständig konsult

Karin Grönvall, Överbibliotekarie SLU

Inga Andersson, Skolbibliotekarie samt tf rektor

Malin Ögland, regionbibliotekarie Stockholms län

Konstituerande styrelsemöte beslutade att välja 1:a och 2:a vice ordförande vid styrelsemötet i juni 2017.