På årsmötet för Svensk biblioteksförening valdes två nya ledamöter in i styrelsen, Pelle Snickars och Jens Torhauge.

Pelle Snickars är professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora vid Umeå universitet. Där är han också affilierad forskare vid HUMlab och sitter i styrelsen för Umeå universitetsbibliotek. Pelle var tidigare forskningschef på Kungliga biblioteket och har arbetat ett decennium inom den svenska ABM-sektorn.

Han har också skrivit flera böcker, senast Digitalism – när allting är internet från 2014. För närvarande leder Snickars fyra forskningsprojekt som alla tematiserar digitaliserat kulturarv. Pelle Snickars intresserar sig för gränssnitten mellan bibliotek, arkiv och forskning, gränser som genom digitalisering förskjutits.

Jens Thorhauge har en bred erfarenhet av bibliotekssfären. Han var från 1997-2012 direktör för danska Biblioteksstyrelsen där han bland annat ansvarade för förberedelsen av ny bibliotekslag, skapandet av bibliotek.dk, samarbete mellan folk- och skolbibliotek, Danskarnas Digitala Bibliotek och modellprogram för folkbibliotek. Jens Thorhauge deltar i det nordiska och internationella bibliotekssamarbetet och har publicerat många böcker. Tidigare var Jens direktör för Danmarks Biblioteksförening och före det chef på Danmarks Biblioteksskolas konsulent- och kursverksamhet samt tidigare lektor i litteraturhistoria. Nu arbetar Jens som självständig konsulent med att utveckla bibliotekstjänster som matchar medborgarnas behov i det moderna samhället.

Efter årsmötet består styrelsen i sin helhet av:
Calle Nathanson, Ordförande, VD på Folkets Hus och Parker
Jenny Samuelsson, 1:e vice ordförande, Chef Luleå universitetsbibliotek
Torbjörn Nilsson, 2:e vice ordförande, Chef Malmö stadsbibliotek
Lo Claesson, Bibliotekschef, Vaggeryd kommun
Anja Dahlstedt, Bibliotekschef, Botkyrka kommun
Cecilia Gärdén, Universitetslektor, Bibliotekshögskolan i Borås
Helena Kettner Rudberg, Enhetschef Användarservice, Myndigheten för tillgängliga medier
Peter Linde, Bibliotekarie, Blekinge tekniska högskola
Pelle Snickars, Professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora vid Umeå universitet
Anders Söderbäck, Avdelningschef, Stockholms universitetsbibliotek
Jens Thorhauge, Självständig konsulent

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin