Vid årsmötet den 22 mars 2022 valdes fyra nya personer in i styrelsen för Regionförening Stockholm, Uppsala och Gotland: Angela Jaconelli Lind, Annika Åkerholm, Frida Zetterberg och Maria Grennall.

– Det känns bra! Styrelsen är pigg och glad, med en jämn fördelning av erfarna och nya styrelseledamöter. Vi har många idéer för det kommande året och hoppas många medlemmar kan och vill komma på de olika aktiviteterna, säger Maria Grennall.

Grennall jobbar på Institutet för språk och folkminnen och har en master i bibliotek- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet, dessförinnan har hon även en kandidat i antikens kultur och samhällsliv.

– Jag vill vara med för jag ska skriva min masteruppsats, men utmaningen är att spetsa till frågeställningen så jag hoppas att jag ska få en i framkant insyn i bibliotekssektorns verklighet och att jag därigenom ska kunna vinkla frågeställningarna dit de gör mest nytta. Jag söker överblick helt enkelt. Jag tror också att arbetet är en ingång till något nytt och så är det mitt område som jag känner starkt för, säger Annika Åkerholm.

Åkerholm är biblioteksassistent vid Kista bibliotek och lärcentrum och läser sin master i biblioteks- och informationsvetenskap i Borås.

– Jag hoppas att föreningen kan förena nytta med nöje. Att vi lär oss något samtidigt som vi har kul, säger Angela Jaconelli Lind.

Jaconelli Lind jobbar som barnbibliotekarie på biblioteket i Haninge kulturhus.

Lisa Åström sitter kvar i styrelsen som ordförande. Vid årsmötet tackades även avgående Åsa Olsson, Susanne Ströberg, Helena Pennlöv Smedberg och Tal Lewinsky av.