Vid årsmötet den 22 mars 2022 valdes fyra nya personer in i styrelsen i regionförening Väst: Emelie Mellbrand, Maria Ringbo, Jonas Bolding och Emma Frisk. Vi har bytt några ord med tre av de nya styrelseledamöterna.

– Det känns bra, spännande och mycket nytt, säger Emelie Mellbrand, som är bibliotekarie på Sahlgrenska universitetssjukhus.

– Jag vill arbeta för att ordna träffar, föreläsningar och workshops som ger föreningens medlemmar nya idéer och tips som kan tillämpas i biblioteksverksamheter runtom i regionen, säger Emma Frisk, som är bibliotekarie på Chalmers tekniska högskola.

– Jag bidrar gärna med bibliotekshögskolans forskning, utbildningens perspektiv men också mitt nätverk, kommenterar Maria Ringbo, universitetsadjunkt på institutionen för informations- och biblioteksvetenskap vid Högskolan i Borås.