Idag presenterades utredningen En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan om de statliga lärosätenas styrning inklusive resurstilldelning.

Utredningen har letts av Pam Fredman som idag lämnade över utredningen till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Några av de saker man lyfter i utredningen är bland annat:

Stärka kopplingen mellan utbildning och forskning.

Lärosätenas ansvar för det livslånga lärandet i form av yrkesverksammas fortbildning och vidareutbildning bör slås fast i högskolelagen.

Utökad uppdragsutbildning och öppen nätbaserad utbildning är viktiga instrument för att stärka lärosätenas arbete med livslångt lärande. Här menar man att både Moocs och poänggivande nätbaserad utbildning kan behöva byggas ut för att fylla arbetslivets behov av fortbildning.

Omfördelning av forskningsmedel efter indikatorerna externa medel och publiceringar slopas. De direkt anslagen till forskning bör uppgå till 50 % av den totala finansieringen. Man menar att använda bibliometriska mått i styrningen är utvecklingen mot öppen vetenskap där det vore direkt kontraproduktivt att premiera publicering enligt dagens system.

Samlad proposition gällande utbildning och forskning för varje mandatperiod.

Här kan du läsa hela utredningen, öppnas i nytt fönster!