Vad förväntar sig användarna av folkbiblioteken? Under Biblioteksdagarna presenterar vi resultaten av en studie som vi genomfört tillsammans med Novus.

Datainsamlingen har skett genom en webbenkät och i fokusgrupper, och studien har som syfte att ge en mer fördjupad bild av hur såväl användare som icke-användare ser på folkbiblioteken och deras utbud av verksamheter.
– Studien kan ses som ett komplement till den officiella biblioteksstatistiken som visar antal utlåningar, aktiviteter och besökare på våra folkbibliotek. Förhoppningen är att vår undersökning leder till en större kunskap om hur landets folkbiblioteksverksamhet kan utvecklas för att vara fortsatt relevant och efterfrågad, säger Björn Orring, ansvarig för undersökningen hos Svensk biblioteksförening.

Deltagarna har bland annat fått svara på hur väl de känner till olika verksamheter i bibliotekens utbud, vilket förtroende de känner för biblioteken, och vilka tjänster de skulle önska fanns på deras lokala folkbibliotek.

Användarnas åsikter om folkbibliotek