Karin Martinsson, utredare vid Svensk biblioteksförenings kansli, har tagit del av den nya brittiska undersökningen ”People, power and technology”.

Doteveryone är en brittisk tankesmedja som arbetar för att förändra hur teknik görs och används så att den stödjer ett rättvist, inkluderande och hållbart demokratiskt samhälle. Ansvarsfull teknik, helt enkelt.

För två år sedan genomförde Doteveryone en undersökning om den brittiska allmänhetens digitala attityder och förståelse. Det var första gången en undersökning av det slaget gjordes i Storbritannien, och den ledde till fler politiska initiativ för att reglera teknikens effekter. Brittiska techföretag har visat ett stort intresse för att se till att deras produkter är till gagn för människor och samhälle.

”Two years feels closer to a decade in a sector that moves as quickly as tech” skriver Doteveryone om varför det var hög tid att göra en ny undersökning under våren 2020. Sedan 2018 har vi haft Cambridge Analytica-skandalen, införandet av GDPR, protester från teknikarbetare och bitcoin-boom.

Dalande entusiasm?

Den 12 maj i år lanserade Doteveryone, tillsammans med konsultbyrån Britain Thinks, rapporten ”People, power and technology: The 2020 Digital Attitudes Report” vid ett digitalt event. 2 000 personer har ingått i undersökningen, som genomfördes strax innan karantänen infördes i landet. Rapportens syfte är att undersöka allmänhetens intresse, förståelse och tolerans gentemot teknikens inverkan på deras liv.

I 2018 års undersökning uppgav en merpart av de tillfrågade att internet är bättre för dem som individer än för samhället som helhet. Denna attityd kvarstår två år senare. 81% säger att internet har gjort livet mycket eller lite bättre för ”människor som jag” medan 58% säger att det har haft en mycket positiv eller ganska positiv inverkan på samhället totalt sett.

Däremot har det skett en betydande nedgång av människors entusiasm inför internet. 38% uppger att internet har gjort livet mycket bättre för människor som dem, jämfört med 50% 2018. Det visar sig också att drygt hälften av de tillfrågade tycker att techindustrin behöver vara mycket mer reglerad än vad den är idag. Regering och oberoende tillsynsmyndigheter identifieras som de aktörer som har det största ansvaret för teknikens effekter på människor och samhälle.

”We´ve not got a choice but to participate in technology”

Rapporten visar också att människor ofta inte vet vart de ska vända sig när saker och ting går fel när de använder digitala tjänster. När de rapporterar problem får de ofta inga svar. Över en fjärdedel (26%) säger att de har rapporterat problem online men inte fått någon återkoppling. Man upplever det som att det inte längre är frivilligt att använda onlinetjänster, men när något går fel eller inte fungerar så är man en mycket liten människa som inte har någon som helst makt mot de stora jättarna. Knappt en femtedel av de tillfrågade i rapporten litar på att tjänster designas med användarens bästa för ögonen.

”We´ve not got a choice but to participate in technology, it´s there, we´re drawn into it…often there´s no other option and yet when things go wrong we´re the little person on our own trying to fight the big system.”
Sagt av deltagare i undersökningen.

Oberoende organ och digitala superanvändare

I rapporten lyfter Doteveryone rekommendationer till techföretag och beslutsfattare för att se till att den tekniska utvecklingen inte ska ske i ett vakuum, bland annat genom att föreslå att det skapas ett oberoende organ, Office for Responsible Technology, med uppgift att leda ett samordnat arbete för att skapa regleringar för digitala tjänster.

Doteveryone rekommenderar också regeringen att digitala superanvändare ska ges befogenhet att kräva kollektiva rättelser för allmänhetens räkning när det uppstår problem med digitala tjänster och tvister mellan individer och företag. Det ska bli mycket spännande att följa en fortsättning på detta.