Biblioteksbladet, Svensk biblioteksförenings tidskrift, har givits ut sedan 1916. Nu har tidningen omarbetats och fått ett nytt uttryck. Vi har intervjuat Thord Eriksson, Biblioteksbladets chefredaktör.

Biblioteksbladet nr 5/2020

Hur känns det nu när nya Biblioteksbladet äntligen gått i tryck och biblioteksbladet.se fått ett nytt utseende och form?

– Det känns fantastiskt roligt och bra. Detta, och att tidningens gamla webbplats har ersatts av en helt ny, är slutpunkten på ett arbete som pågått i nästan ett år, säger Thord Eriksson.

 

Vad signalerar nya Biblioteksbladet? Tror ni att tidningen kommer att finna nya läsare?

– Tidigare har Biblioteksbladet på papper och webb speglat varandra. Skillnaden är att Biblioteksbladet nu är det övergripande namnet för publiceringar som å ena sidan kommer att kunna vara rätt yrkesinterna ibland, parallellt med material som är angeläget för alla med intresse för demokrati, medier, yttrandefrihet, samhällsplanering, och så vidare. Jag tror absolut att delar av innehållet kan nå ut längre än till Svensk biblioteksförenings medlemmar.

Kan du berätta lite om hur arbetet med att ta fram den nya tidningen sett ut under året?

– Först var vi en arbetsgrupp från A4 Text & Form och en arbetsgrupp från föreningens kansli diskuterade den gamla tidningens inriktning, fördelar och nackdelar för att så småningom komma fram till en strategi för hur nya Biblioteksbladet ska fungera på papper, webb och som nyhetsbrev. Det var en tålamodsprövande process där man efter ett tag märker att sådant alla tar som självklart med lite möda kan plockas isär och ifrågasättas. Sedan det arbetet var färdigt runt jul har arbetet mer handfast kretsat kring utformning och sammansättning av papperstidning och den nya webben. Här vill jag framhålla Biblioteksbladets art director Johanna Jonsson och webbredaktören Annika Clemens vars insatser är avgörande för att resultatet har blivit så bra. Nyhetsbrevet, det tredje benet av nya Biblioteksbladet, hade premiär redan i våras och skickas från och med i augusti varje tisdag.

Hur kommer ni att fortsätta utvecklingen av tidningen framöver? Vad har vi läsare att se fram emot i kommande nummer?

– När vi nu har jobbat med det handfasta måste vi arbeta upp en del nya rutiner – att göra Biblioteksbladet nu är ju inte som att göra den tidigare. Fyra nummer på papper och resten webb och nyhetsbrev, kräver ett annat sätt att tänka och det har vi förstås gjort i teorin men nu gäller det att omsätta tankarna i praktiken. Planeringen av det kommande numret står höst upp på min att göra-lista och ärligt talat är temat inte spikat än. Det finns ju en del möjligheter: en forskningsproposition är aviserad till hösten och vad kommer den att innebär för lärosätenas bibliotek? Gustav Fridolins skolbiblioteksutredning kommer ett par dagar efter att nästa nummer är ute. Vad kommer Corona att på sikt innebära för folk- och skolbiblioteken när kommunerna – många redan tidigare ekonomiskt svårt trängda – ska hantera följderna av pandemin?