I år är det fyra av jurygrupperna till Sveriges biblioteks utmärkelser som har fått nya ledamöter. Vid styrelsemötet den 9 februari beslutade styrelsen utse följande personer:

Bengt Hjelmqvists pris

En ny ordförande samt en ny ledamot för perioden 2021–2023:

Karolina Persson, Gislaved, ny ordförande
Thomas C Ericsson, Vimmerby

Sedan tidigare består juryn av:
Karin Zetterberg
Sofie Samuelsson, Regionbibliotek Stockholm
Ann Östman, Region Gävleborg Verksamhetsutvecklare bibliotek

Årets mobila bibliotek

Två nya ledamöter för perioden 2021–2023:

Jessica Pellegrini, Stockholms stadsbibliotek
Leif Mårtensson, Umeå kommun

Sedan tidigare består juryn av:
Lena Lundberg Westerlund, Luleå kommun, Chef Bibliotek och Konst (ordförande)
Birgitta Hellström
, Biblioteksmuseet Borås
Representant för föregående års vinnare

Årets barnrättsutmärkelse Elefanten

En ny ledamot är utsedd för perioden 2021–2023:

Oliwer Karlsson, Youth 2030 Movement

Sedan tidigare består juryn av:
Ann Catrine Eriksson
, Biblioteksutveckling Sörmland (ordförande)
Karin Grönvall, riksbibliotekarie
Lena Lanéus, Rinkeby bibliotek
Vendela Carlfjord, Rädda barnens ungdomsförbund

Collijn-pris

En ny ordförande samt en ny ledamot för perioden 2021–2023:

Lisa Olsson, Stockholms universitetsbibliotek ny ordförande
Katarina Michnik
, Göteborgs universitetsbibliotek

Sedan tidigare består juryn av:
Pablo Tapia Lagunas, Malmö universitetsbibliotek
Karin Ljungklint, Chalmers bibliotek

Föreningen riktar samtidigt ett stort tack till alla avgående jurymedlemmar för fantastiska insatser för Sveriges biblioteks utmärkelser.