I år är det nya personer i de flesta av jurygrupperna som utser vinnarna i Sveriges biblioteks utmärkelser. Vid styrelsemötet 11 februari beslutade styrelsen att utse följande personer till nya jurymedlemmar.

Plakettjuryn (Elsa Beskow-, Carl von Linné-, och Nils Holgersson-plaketterna)

Två nya ledamöter är utsedda för perioden 2020–2022:

Anne-Marie Körling, lärare, författare och Sveriges läsambassadör 2015-2017
Eva Wahlström, universitetslektor Högskolan i Borås

Sedan tidigare består juryn av:
Johanna Andersson, Bäckadalsgymnasiet i Jönköping, ordförande,
Staffan Engstrand, Norrtälje bibliotek
Cissi Rosengren, Bellevuegårdsbiblioteket i Malmö,
Catharina Sanjay Ohlsson, Furulundsskolan Halmstad

Greta Renborgs pris

Tre nya ledamöter är utsedda för perioden 2020–2022:

Anette Helgesson, Bollnäs bibliotek
Susanne Lindström, Komvux bibliotek Lunds kommun
Mia Dimblad, Hässleholms kommun

Sedan tidigare består juryn av:
Christer Edeholt, Regionbibliotek Västerbotten, ordförande
Thord Eriksson, chefredaktör Biblioteksbladet

Bengt Hjelmqvists pris

En ny ledamot är utsedd för perioden 2020–2022:

Ann Östman, Region Gävleborg Verksamhetsutvecklare bibliotek

Sedan tidigare består juryn av:
Lo Claesson, Svensk biblioteksförening, ordförande
Karin Zetterberg
Karolina Persson, Gislaved
Sofie Samuelsson, Regionbibliotek Stockholm

Årets mobila bibliotek

En ny ledamot, tillika ordförande, är utsedd för perioden 2020–2022:

Lena Lundberg Vesterlund, Luleå kommun, Chef Bibliotek och Konst

Sedan tidigare består juryn av:
Ellinor Landin, Region Gotland
Helena Kettner Rudberg, Svensk biblioteksförenings styrelse
Birgitta Hellström, Biblioteksmuseet Borås
Representant för föregående års vinnare

Årets barnrättsutmärkelse Elefanten

Jury för nya priset Årets barnrättsutmärkelse Elefanten är utsedd för perioden 2020-2022:

Ann Catrine Eriksson, Biblioteksutveckling Sörmland (ordförande)
Karin Grönvall, riksbibliotekarie
Lena Lanéus, Rinkeby bibliotek
Vendela Carlfjord, Rädda barnens ungdomsförbund
Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening

Föreningen riktar samtidigt ett stort tack till alla avgående jurymedlemmar för fantastiska insatser för Sveriges biblioteks utmärkelser.