– Vi välkomnar den nya regeringens löften om fler skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. Forskning visar att bemannade skolbibliotek som samspelar nära med ämnesundervisningen ger väsentliga bidrag till elevers lärande. För att detta ska bli verklighet behöver vi utbilda fler bibliotekarier och ge permanenta resurstillskott till skolan säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

Regeringsförklaringen – https://www.regeringen.se/48f34b/contentassets/6e0630547665482eaf982c4777f42f85/regeringsforklaringen-2019.pdf

Bemanna skolbiblioteken!https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2018/06/skolbibliotek-korr-3.pdf