Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd har delats ut årligen sedan 2010 och kan sökas av alla våra institutionella medlemmar. Nu har föreningen tagit fram nya regler för stödet.

– De gamla reglerna för utvecklingsstödet är från december 2013 och de behövdes ses över. Det har varit många diskussioner om huruvida stödet har fyllt föreningens syften och i så fall på vilket sätt. Förra året pausades stödet för att vi skulle få möjlighet att se över det, säger Peter Björkman som sitter i föreningens styrelse.

Det råder inget tvivel om att stödet går i linje med med föreningens stadgade syfte att ge ekonomiskt stöd till utveckling inom biblioteksområdet, menar Björkman.

I de nya reglerna kopplas stödet tydligare till föreningens påverkansarbete. Det visar att det är ett stöd förankrat i vårt arbete med visionen för svenskt biblioteksväsende. För ett mer aktivt engagemang kommer föreningen att peka ut prioriterade områden att söka för.

– Vi har även gjort reglerna enklare och vill tillåta en större flexibilitet kring hur stödet kan användas. Vi utesluter inte medel för exempelvis skrivande och fortbildning, som vi gjort tidigare, utan det viktiga blir hur det motiveras som del av utvecklingsarbetet, säger Björkman.

I och med styrelsens beslut i höstas att delegera beslut kring stödet till kansliet har föreningen också kunnat ta bort en del praktiska detaljer från reglerna och lagt dessa i en separat instruktion till kansliet.

– Sammanfattningsvis så tror vi att utvecklingsstödet är ett stöd som gör skillnad. För även om beloppen inte är enorma så vet vi att det ger enskilda medlemmar råg i ryggen att utveckla och synliggöra sin verksamhet genom stöd från föreningen, säger Björkman.

Läs våra regler kring ansökan av utvecklingsstöd (pdf).