Svensk biblioteksförening har översatt IFLA:s riktlinjer för kontinuerlig professionell utveckling. Riktlinjerna är avsedda att visa på vikten av att investera i kompetensutveckling. Förändringarna i omvärlden där en av de starkaste drivkrafterna är digitaliseringen gör att biblioteken har ett stort behov av förändring och utveckling. Detta gör att kompetensutveckling är viktigare än någonsin. För att säkra den kontinuerliga kompetensutvecklingen behöver både arbetsgivaren, intresseföreningar och utbildningsinstitutioner arbeta med att erbjuda möjligheter till såväl mer omfattande kompetensutvecklingsinsatser som lärande i det dagliga arbetet. Individen har en viktig roll i att vara ansvarig för sin egen karriärplanering och utveckling. Riktlinjerna är skrivna i en internationell kontext vilket kan göra att vissa skrivningar kan kännas främmande för oss i Sverige. Men samtidigt lever och verkar vi på en allt mer global arena vilket gör att det är av största vikt att ta del av tankegångar som rör andra delar av världen.

Här kan du läsa IFLA:s riktlinjer på svenska som pdf, öppnas i nytt fönster.