Svensk biblioteksförening startar nu ett nyhetsbrev riktat till beslutsfattare och opinionsbildare. Det innehåller aktuella och intressanta nyheter som påverkar hela biblioteksväsendet. Om du vill ha nyhetsbrevet, skicka ett mail till info@svbib.se.

Nationell biblioteksstrategi

Våren 2015 gav regeringen Kungliga biblioteket uppdraget att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Strategin ska ”föreslå långsiktiga mål och strategier för hela det allmänna biblioteksväsendet” och ”lämna förslag och bedömningar om hur samverkan och samordning inom det allmänna biblioteksväsendet kan öka”.

– Svensk biblioteksförening har i mer än tio år arbetat för en nationell biblioteksstrategi. Nu har förslaget äntligen kommit och vi kommer att vara en konstruktiv part i den fortsatta dialog som nu behövs för att intentionerna i den ska förverkligas, säger Johanna Hansson, ordförande i Svensk biblioteksförening.

Läs hela föreningens svar här

Bistrare tider för biblioteken?

Många bibliotek har fått nya villkor efter valet 2018. Nästan en fjärdedel har fått minskad budget för 2019. Det framgår av Biblioteksbladets enkätundersökning som tillfrågat bibliotekscheferna i alla landets kommuner om hur deras budgetar förändrats inför 2019. Läs mer

 

Upphovsrättsdirektivet snart i hamn?

Snart röstar EU-parlamentet om förslaget till upphovsrättsdirektiv. Vår förhoppning är att det inte blir verklighet i sin nuvarande form. Går det igenom är risken stor att vi under lång tid framöver får leva med en upphovsrätt som inte är anpassad till dagens och morgondagens digitala verklighet. Läs mer