Idag, 11 april, öppnar utlysningen av ett nytt återstartsbidrag till kulturen. Bidraget uppgår till 659 miljoner kronor och ska stimulera till en återstart för kulturen och främja kulturutbud av hög kvalitet i hela landet.

Återstartsbidraget vänder sig till företag och organisationer som utövar professionell kulturverksamhet eller som bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet och ska stötta en återstart för kulturlivet efter de effekter som covid-19 pandemin haft för kulturbranschen.

De projekt som du söker stöd för ska påbörjas under året och genomföras senast den 30 juni 2023.

Här kan du läsa mer och ansöka, öppnas i nytt fönster!