Fram till och med den 15 november kan du söka ett nytt bidrag som syftar till att stärka folkbibliotekens kompetenser inom läsfrämjande och litteraturförmedling, med fokus på barn och ungas läsning. Vi har bytt några ord om bidraget med Ann Catrine Eriksson, projektledare hos Kulturrådet och medlem i Svensk biblioteksförening.

Vilka kan söka bidraget?
– Bidraget kan sökas av kommuner och regioner. Huvudmålgrupp är anställda på folkbibliotek. Det är ett nytt och tillfälligt bidrag från Kulturrådet. Det är enkelt att söka. Man behöver inte beskriva vilka insatser som planeras. I stället kommer man kortfattat få beskriva i redovisningen vad man gjort. Alla kommuner och regioner som uppfyller villkoren kommer att beviljas medel, säger Ann Catrine Eriksson.

Vad är målet med satsningen?
– Målet med hela läsfrämjandelyftet är att bidra till att skapa en likvärdig och hållbar infrastruktur för folkbibliotekens kompetensutveckling. Fokus är på läsfrämjande och litteraturförmedling. Syftet i slutänden är att ge barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Det finns flera pusselbitar i arbetet med att nå läsfrämjandelyftets mål. En av pusselbitarna är det här nya bidraget. Vi hoppas det ska bidra till att stärka biblioteksmedarbetarna i deras profession och i rollen som läsfrämjare. Vi ser gärna att de insatser som planeras också inbegriper ett kollegialt lärande, det vill säga lärande som kan ske när man gemensamt identifierar behov, planerar och genomför kompetenshöjande insatser tillsammans på arbetsplatsen, berättar Ann Catrine Eriksson.

Varför är det viktigt att stärka folkbibliotekens kompetens?
– Bra fråga. Barns och ungas läsning är ju ett ansvar för hela samhället. Vi vet att folkbiblioteken varje dag gör skillnad i barns och ungas liv. Det sker inte bara under läslovsveckan, utan också alla övriga dagar på året. Folkbiblioteken är en infrastruktur för läsning och tillgång till litteratur. Genom Kulturrådets Läsfrämjandelyft för folkbibliotek 2021– 2023 tillför staten ytterligare resurser som stärker bibliotekens läsfrämjande kompetenser, svarar säger Ann Catrine Eriksson.

Läs mer om bidraget och ansök här, länk öppnas i nytt fönster!

Foto: Susanne Kronholm.