På bibliotek av alla kategorier pågår kreativt utvecklingsarbete. I vårt nätverk kan vi mötas och dela med oss av våra erfarenheter, givetvis av de resultat vi uppnår, men med fokus på hur vi arbetar. I nätverket kan vi lyfta fram goda exempel, diskutera svårigheter, föreslå framkomliga vägar och bygga en gemensam kunskapsbas. Expertnätverket för verksamhetsutvecklande metoder vänder sig till alla som engagerar sig i utvecklings- och förändringsarbete. Intresset kan innefatta omvärldsbevakning, planering, utvecklingsprojekt, implementering och utvärdering. Det kan inbegripa såväl kvantitativa som kvalitativa metoder och samspel med bibliotekens olika intressentgrupper.

I detta arbete kommer vi att använda oss av e-postlista och nätverksträffar m m. OBS! Endast för enskilda medlemmar!
Upptaktsmöte under biblioteksdagarna på torsdagen den 11:e maj, under förmiddagens kaffepaus 09:45-10:15 i övre foajén. Här kan du anmäla intresse att bli medlem i nätverket.

Här kan du hitta mer information om nätverket!

För att vara med i ett av föreningens nätverk måste du vara medlem i Svensk biblioteksförening. Om du inte sedan tidigare är enskild medlem anmäler du dig enkelt här:
Blir medlem