Vi vet att biblioteken kan vara en oerhört viktig resurs för asylsökande och nyanlända och med verksamheter riktade till dessa grupper bidrar biblioteken än en gång till det demokratiska samhällets utveckling och allas delaktighet i samhällslivet.
Med expertnätverket ”Bibliotekens arbete med nyanlända” vill vi stärka medlemmarnas kunskaper, sprida goda exempel på vad som görs av biblioteken själva och i samverkan, förmedla tips och idéer samt samla goda strategier och bra argument för att visa på bibliotekens arbete med frågan och erhålla nödvändiga resurser.
I detta arbete kommer vi att använda oss av e-postlista och nätverksträffar m m. OBS! Endast för enskilda medlemmar!
Vill du anmäla dig till expertnätverket mailar du till: info@biblioteksforeningen.org

Det finns även en facebookgrupp som expertnätverket använder sig av. För att vara med i den gruppen behöver du inte vara enskild medlem. Maila till Cecilia Herdenstam om du är intresserad av facebookgruppen!

Här kan du bli medlem i Svensk biblioteksförening!