På initiativ från föreningens medlemmar har ett expertnätverk för bibliotekens lärandemiljöer har bildats.

Nätverket syftar till att lyfta frågor kring hur biblioteken kan utveckla attraktiva miljöer som främjar interaktion och stimulerar aktivt lärande. Nätverket ska utbyta erfarenheter om utveckling av det pedagogiska mötet med användaren i såväl det fysiska som det virtuella rummet. Verksamma inom alla bibliotekstyper är välkomna att gå med i nätverket. Den första nätverksträffen kommer att äga rum den 11 november i Stockholm.

Nätverkets styrgrupp kommer att presentera nätverket på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg den 23 september kl. 15. Kom och träffa dem i Svensk biblioteksförenings monter.

Kontaktperson för nätverket är Ann Dyrman vid Karlstads universitetsbibliotek. I styrgruppen ingår även Linda Borg, Karlstads universitetsbibliotek, Magnus Olsson, Umeå universitetsbibliotek, samt Kajsa Lunde och Mauritza Jadefrid från Göteborgs universitetsbibliotek.