Nu har det startats ett nytt nätverk inom Svensk biblioteksförening: Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret. Vi har ställt några frågor till Jenny Lindmark Svedgård och Bengt Kleijn som är kontaktpersoner för nätverket.

Vad roligt att ni har startat ett nytt expertnätverk inom Svensk biblioteksförening! Varför behövs ett expertnätverk för bibliotekens roll i totalförsvaret?
– Ja, det känns verkligen spännande! Vi är rätt peppade, faktiskt. Och det känns ”lite på tiden” – området har problematiserats och diskuterats i allt från den nationella biblioteksstrategin till att alla former av bibliotek (precis som resten av samhället) under de senaste åren haft en stor kris att förhålla sig till och anpassa mål och sätt att utföra sina uppdrag till. Många både tycker och känner starkt kring det här området, så det ska bli roligt att tillsammans med både nätverk och resten av bibliotekssverige jobba vidare med. Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar) och är den verksamhet som behövs i händelse av krig. Det civila försvaret omfattar hela samhället, där många aktörer behöver samverka. Biblioteken är en sådan aktör.

Hur ser era planer för hösten ut?
– Vi har precis haft vårt allra första möte och formade då en styrgrupp och diskuterade kring hur vi kan jobba tillsammans i hela nätverket framöver. Precis som i andra nätverk sitter vi utspridda över landet och i olika organisationer. Vi har ju arbetat i en referensgrupp under det senaste året, så lite har vi lärt oss om vad som fungerar bäst när det kommer till verktyg för att mötas i, till exempel.

Vad kommer det nya expertnätverket att fokusera på?
– Ja, eftersom vi precis haft vårt första möte ligger de frågor vi tagit med oss från det tidigare referensgruppsarbetet på bordet. Det blir nästa mötes agenda, att bestämma vad som ligger närmast i tid. Men som det verkar i dagsläget ska vi kika närmare på resultatet från workshopparna på Branschdagarna i maj, sammanställa en rapport kring bibliotekens roll i totalförsvaret, träffa representanter från totalförsvarsmyndigheter, klura på hur vi bäst inkluderar alla biblioteksformer i vårt arbete och förstås att lära av varandra.

Vad är syftet med nätverket?
– Det formella syftet kommer vi att ta fram nästa gång vi ses, men vi har redan nu ett utkast. Bland annat kommer nätverket att jobba för att etablera former för samverkan mellan olika aktörer på olika nivåer i samhället. Eftersom förståelsen om vad totalförsvaret är också verkar vara lite olika hos oss som jobbar på bibliotek i hela landet, kanske vi kommer att behöva fokusera på en allmän kunskapshöjning. Vad innebär det egentligen för mitt biblioteks roll i mitt närsamhälle i händelse av kris, höjd beredskap och ytterst, i krig?

Vad hoppas ni på?
– Jag tror att nätverket som sådant hoppas på en allmän kunskapshöjning inom området. Det är en komplex fråga som behöver rimma med det uppdrag ens egen verksamhet har. Vilken roll har styrdokumenten på olika nivåer, och kan vi genom dem föra upp frågan på beslutsfattarnas bord? Vi tror ju att de flesta har tänkt dessa tankar i och med de senaste årens pandemisituation. Våra uppdrag har verkligen ställts på högkant. Höll uppdraget i fredstid också genom samhällskrisen?

Du måste vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening eller representant för institutionell medlem för att gå med i föreningens expertnätverk – Bli medlem här!