Nu har det startats ett nytt nätverk inom Svensk biblioteksförening: Expertnätverket för biblioterapeutiska arbetssätt.

Vi har ställt några frågor till Helena Broms som är kontaktperson för nätverket.

Vad roligt att ni har startat ett nytt expertnätverk inom Svensk biblioteksförening! Varför behövs ett för biblioterapeutiska arbetssätt? 
– Det biblioterapeutiska arbetssättets olika metoder sprider sig på våra bibliotek och ett 50-tal biblioteksanknytna har gått utbildningen på Ersta Sköndal Bräcke högskola (sedan 2017 = 9 terminer nu) och så några som gått den nystartade i Göteborg, Biblioterapi i teori och praktik. Många av dessa har dessutom byggt på denna utbildning med utbildning till läsledare i Shared Reading. Så stort intresse finns för biblioterapi och bibliotek! Tanken med nätverket är att i första hand inspirera och stötta oss som redan delvis är igång på olika sätt men också för kompetensutveckling och kunskapsbyte.

Hur känns det?
– Äntligen!

Varför biblioterapi?
– Biblioterapi är ett paraplybegrepp som bland annat innefattar läsfrämjande metoder vilka syftar till personlighetsutvecklande samtal kring berättelser. Goda samtal om viktiga allmänmänskliga ämnen med utgångspunkt i bland annat olika typer av texter efterfrågas i vår tid. Många kommuner och regioner har dessutom uppdraget att jobba med ”Kultur och hälsa” och där passar de biblioterapeutiska arbetssätten väl in.

Hur ser era planer för våren ut?
–  En nätverksträff 3 och 4 februari från lunch till lunch med Nina Ström som huvudtalare! Hon vurmar ju liksom vi i styrgruppen för biblioterapi på bibliotek. Och i övrigt delande av det som redan görs.

Vad kommer det nya expertnätverket att fokusera på?
– Framförallt att stötta varandra i det arbete som pågår och att stimulera till mer!

Vad är syftet med nätverket?
– Stärka biblioteksanknytna med utbildning att använda det biblioterapeutiska arbetssättet!

Vad hoppas ni på?
– Utvecklande samtal i ämnet.