Nu har det startats ett nytt nätverk inom Svensk biblioteksförening: Expertnätverket för de tekniska universitets-biblioteken. Vi har ställt några frågor till dess kontaktperson, Christina Johansson, som till vardags är avdelningschef Informationskompetens för Lärande och Forskning på Chalmers.

Vad roligt att ni har startat ett nytt expertnätverk inom Svensk biblioteksförening! Varför behövs ett expertnätverk för tekniska universitetsbibliotek?

– Syftet med nätverket hoppas vi kunna bli att hitta samarbetsingångar kring gemensamma spörsmål som pedagogisk utveckling, stöd för teknisk utveckling och tekniska resurser samt olika former av erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Målgruppen för nätverket är främst bibliotekarier och informationsspecialister från svenska lärosäten som arbetar mot de tekniska utbildningarna, berättar Christina Johansson.

– Det fanns i många år ett nätverk för de tekniska utbildningarna som vi har beslutat att återuppliva i Svensk biblioteksförenings regi. Vi har tillsatt en styrgrupp där jag är ordförande. Miritt Zisser är sekreterare och ledamöterna utgörs av Ingrid Johansson, Lisa Larsson, Anna Karin Malmborg och Anna Stockman, tillägger hon.

Hur ser era planer för hösten ut? Vad kommer det nya expertnätverket att fokusera på?

– Vi planerar en digital fika den 30 september klockan 14.00-15.30 och en 1-dagarskonferens senare i november och mer information kring den kommer! Konferensen hoppas vi kunna genomföra på Chalmers senare i november, men för tillfället måste vi avvakta och se hur covid-19-situationen utvecklar sig.

Har tekniska universitetsbibliotek några gemensamma eller särskilda utmaningar, rent generellt? 

– Det är en utmaning att integrera informationskompetens på ingenjörsutbildningarna. Och just frågan kring hur implementering av informationskompetens lyckas bäst på ingenjörsutbildningarna är en fråga vi har börjat diskutera. Våra studenter jobbar med många typer av information som ligger utanför det biblioteket abonnerar på som exempelvis standarder, patent, företagsinformation, teknisk information etc. och det kan vara en utmaning att ta sig an.

Hur tror ni att expertnätverket på bästa sätt kan hjälpa medlemmarna med professionell utveckling och utbyte av kunskaper inom er inriktning?  

– Vi hoppas kunna vidareutveckla vår kompetens inom områden som programmering, teknik, pedagogiska upplägg för undervisning mot ingenjörsutbildningarna.

Vad utmärker tjänsten som bibliotekarie på ett tekniskt universitet, som på KTH/Chalmers till exempel?

– Något av de jag beskrivit ovan. Ingenjörsstudenten har andra informationsbehov än exempelvis en student som studerar medicin eller humaniora. 

Om ni fick välja en drömföreläsare som skulle berätta om sin forskning för eller dela med sig av sin kunskap med expertnätverket om ett ämne som särskilt berör tekniska universitetsbibliotek, vem skulle det vara?

– Svår fråga! Vi skulle gärna vilja återkomma till den frågan då det finns få forskare inom B&I som jobbar koncentrerat mot just teknikutbildningarna, avslutar Christina Johansson.