Nu startar ett nytt expertnätverk inom Svensk biblioteksförening, med fokus på biblioteksstuderande och nyutexaminerade.

Såhär beskriver initiativtagarna det nya expertnätverket:
”Nätverket syftar till att skapa ett forum där studerande och nya bibliotekarier kan mötas för att utbyta erfarenheter och hjälpa och stötta varandra i början av arbetslivet. Det kan handla om exempelvis jobbsökande, anställningsvillkor, karriärutveckling och kompetensutveckling.”

För mer information maila info@svbib.se

Nätverket kommer att ha sitt första möte i slutet av april.

Foto: Fredrik Hjerling