Nu startar ett nytt expertnätverk inom föreningen, med fokus på hur biblioteken kan arbeta med Agenda 2030 och de globala målen.

Såhär beskriver initiativtagarna det nya expertnätverket:
”Syftet med nätverket för bibliotek och Agenda 2030 är att samla bibliotek och bibliotekarier som arbetar för att uppnå de globala målen genom sin verksamhet. Vi vill visa både för biblioteksväsendet och samhället i stort hur bibliotek på olika sätt kan bidra till uppfyllandet av de globala målen. Genom erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning vill vi skapa engagemang kring Agenda 2030 och rollen bibliotek kan spela i det globala och lokala arbetet för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.”

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening – Bli medlem här!

För mer information maila info@svbib.se