Nu startar ett nytt expertnätverk inom Svensk biblioteksförening, med fokus på service till studenter med läs- och skrivnedsättning vid högskola och universitet.

Såhär beskriver initiativtagarna det nya expertnätverket:
”Nätverket vill genom aktuell forskning och beprövad praxis bidra till att utveckla stödet till studenter med läs- och skrivnedsättning. Vi vill medverka till kunskapsspridning och inspiration inom området läs- och skrivstöd genom att diskutera allt från kommunikation till den fysiska miljön och våra digitala tjänster.”

Samordnare för nätverket är Lenita Brodin Berggren på KTH biblioteket. I styrgruppen finns också representanter från universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg och Umeå.

Nätverkets första träff kommer att ske i Stockholm 14 november, i anslutning till DAISY-konsortiets konferens 15–16 november som i år har temat ”tillgänglig läsning för demokratin”. Detaljerat program för expertnätverkets första träff kommer att publiceras på biblioteksforeningen.se under hösten.

Om du har några frågor kring expertnätverket, kontakta Lenita Brodin Berggren lenitabb@kth.se

För att gå med i expertnätverket, skicka ett mejl till oss på info@svbib.se

Läs också vår intervju med Lenita i senaste numret av Biblioteksbladet (pdf, nytt fönster)