De svenska biblioteken är engagerade i att på olika sätt skapa ett bra bemötande när det gäller de asylsökande. Det sker både genom egna verksamheter samt i olika slag av samverkan med andra. Vi ser att det finns ett behov av att utbyta erfarenheter och få mer kunskap.

Vi är några bibliotekarier som vill bilda ett expertnätverk inom ramen för Svensk biblioteksförening och bjuder därför in till en diskussion i samband med Biblioteksdagarna i Västerås. Vi ses torsdag eftermiddag den 12 maj klockan 15.00 i Aros Congress Center, samling receptionen.
Vi tar gärna emot synpunkter på vilka målgrupper som nätverket kan omfatta; asylsökande, flyktingar, personer som fått uppehållstillstånd med mera, samt ett bra namn på expertnätverket!

Vi ses!

Cecilia Herdenstam, Almedalsbiblioteket
Ulf Hölke, Regional biblioteksverksamhet, Västmanland
Per-Erik Wik, Länsbiblioteket Västernorrland