Ett färskt nummer av Biblioteksbladet går nu att läsa, på papper såväl som digitalt.

Biblioteksbladet nr 8 har temat ”Rättigheter med ny status” där man frågar sig vad det betyder för biblioteken att FN:s barnkonvention blir lag vid årsskiftet. Journalisten Karin Persson har träffat utvecklaren Sylvia Blomberg som utbildar bibliotekschefer om barnkonventionen i Närke. De pratar om att cheferna vet för lite om barnkonventionen.

På omslaget ser vi Anette Novak som är direktör för Statens medieråd. Journalisten Martin Röshammar träffar henne och pratar bland annat om att Statens medieråd har fått i uppdrag att samordna myndigheternas MIK-strategier.

Journalisten Annika Clemens har åkt till Stockholms stadsbibliotek och träffat deras nya medarbetare som heter Bibi och är en läsrobot. Tanken är att den ska ge barnen lust att läsa och samtidigt väcka intresse för digital teknik.

På föreningens egna sidor (s 40–46) kan du bland annat läsa om Ika Jorum som har fått ett resestipendium från föreningen för att delta i Association of Architecture School Librarians konferens i San Diego 2020. En annan som också har fått ett resestipendium från föreningen är Mikael Johansson. Han ska resa till Oslo, Helsingfors och Köpenhamn för att studera hur arbetet med minoritetsspråk och mångspråk bedrivs i de olika länderna. Ni kan även lära känna Leif Mårtensson som är ny styrelseledamot i Svensk biblioteksförening.

Här kan du läsa Biblioteksbladet nr 8 som e-tidning, öppnas i nytt fönster.

Vad skulle du vilja läsa om i tidningen?
Kontakta chefredaktör Thord Eriksson, thord@a4.se