Ett färskt nummer av Biblioteksbladet går nu att läsa, på papper såväl som digitalt.

Biblioteksbladet nummer 7 har temat Den farliga friheten, tidningen har gjort en granskning som visar att skriftliga riktlinjer för programverksamhet blir vanligare. Journalisten Jennie Aquilonius har träffat den nya riksbibliotekarien Karin Grönvall, praktikanten som blev högsta chef. De pratar bland annat om hur det digitaliserade och insamlade materialet ska göras tillgängligt för allmänheten och forskare.

På föreningens egna sidor (s 40–46) kan du bland annat läsa om brevet som föreningen skickade till kommunpolitiker inför läslovet. Regionbiblioteket Västerbotten har skrivit en text om sitt projekt Mobila Metoder som de fick föreningens utvecklingsstöd för 2017. Vi säger hej till Eva Häusner som är ny styrelseledamot. Du kan även läsa om alla våra talare för årets Forskardag som i år hålls den 3 december på Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm.

Läs Biblioteksbladet nr 7 som e-tidning, nytt fönster!

Vad skulle du vilja läsa om i tidningen?
Kontakta chefredaktör Thord Eriksson på thord@a4.se