Från och med oktober 2018 föreslås förändringar i den svenska upphovsrättslagen för att ge personer med syn- eller annan läsnedsättning bättre tillgång till medier. Bakgrunden är EU:s undertecknande av det så kallade Marrakechfördraget från 2013. Förslagen skickades ut på remiss till bland annat Svensk biblioteksförening, och vi har nu lämnat vårt svar.

– Tillgången till medier som är tillgängliga för personer med synnedsättning i Europa är låg, i stora delar av övriga världen är den ännu sämre. Därför är vi positiva till Marrakechfördraget och att det nu kommer ett förslag om hur det ska implementeras i svensk lagstiftning, kommenterar Björn Orring, kommunikatör på Svensk biblioteksförening.

I remissvaret framhåller vi betydelsen av tydliga spelregler, både för dem som ska förmedla dessa medier och ytterst användarna.

– Landets bibliotek behöver veta vilka regler som gäller så att de kan hjälpa användarna hitta de medier som är mest lämpade för den enskilde. Det måste därför vara tydligt vilka personer som omfattas av reglerna, vilka verk som ska göras tillgängliga och hur spridningen i Sverige och internationellt ska gå till, säger Björn Orring.

Svensk biblioteksförenings remissvar (pdf, nytt fönster)

Justitiedepartementets lagförslag ”Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning (Ds 2017:52)” (pdf, nytt fönster)

Våra tidigare remissvar finns samlade på den här sidan:
Opinion