I år får folk – och skolbibliotek i 240 kommuner dela på 24 000 000 kronor när Kulturrådet fördelar sitt inköpsstöd. Bland ansökningarna som beviljats bidrag ser Kulturrådet en ökning av läsfrämjande satsningar för de allra minsta biblioteksbesökarna.

De sökande kommunerna har i sina ansökningar dels beskrivit en plan för läsfrämjande, dels folkbibliotekens och skolbibliotekens medieanslag för innevarande och föregående år, skriver Kulturrådet på sin hemsida.

– En tendens i ansökningarna är att böcker för de yngre barnen i allt högre grad letar sig utanför folkbibliotekens väggar. Kapprumsbibliotek på förskolor, som var en bubblare bland ansökningarna förra året, är ett ännu tydligare inslag i årets läsfrämjarplaner, berättar handläggaren Nina Suatan på Kulturrådets hemsida.

Här kan du läsa Kulturrådets nyhet (ny flik) i sin helhet.

Fotograf: Sven Brandsma.