Efter SVT:s satsning Historien om Sverige, där Svensk biblioteksförening var en av flera samarbetspartners, har allmänhetens intresse ökat för att söka ytterligare historiska kunskaper.

Under hösten 2023 och våren 2024 arrangerade flera bibliotek runtom i Sverige förhandsvisningar, utställningar, författarsamtal och andra aktiviteter i samband med SVT:s serie Historien om Sverige. Information om och kring serien gick ut till Svensk biblioteksförenings medlemmar både före och under sändningen av serien. På föreningens webbplats fanns dessutom ett kalendarium med aktiviteter på biblioteken kopplat till serien.

– Vi på Svensk biblioteksförening är glada över det historieintresse som väckts av Historien om Sverige, Jenny Nilsson, utredare på Svensk biblioteksförening.

Enligt en publikundersökning som Origo Group gjort på uppdrag av SVT har serien ökat allmänhetens intresse för att söka ytterligare historiska kunskaper. Siffrorna baseras på de respondenter som känner till serien.

Historien om Sverige har:

  • Ökat intresset för att läsa böcker om historia (21 procent).
  • Ökat intresset för att söka information om historia på internet (26 procent).
  • Ökat intresset för att titta eller lyssna på program/poddar/filmer om historia (19 procent).
  • Ökat intresset att besöka historiska museum (22 procent).
  • Ökat intresset att prata med andra om historia (25 procent).

– De här siffrorna visar att en bred satsning på historia ger effekt både på bibliotek och museer, säger Jenny Nilsson.

Tack till alla bibliotekarier och bibliotek som var med och tog berättelsen om Sveriges historia vidare på olika sätt!

Vill du svara på SVT:s utvärdering om Historien om Sverige?

Nyligen skickade Svensk biblioteksförening ut SVT:s utvärdering av historieprojektet till föreningens institutionella medlemmar. Du kan svara på utvärderingen fram till och med 20 juni.

Vill du svara på SVT:s utvärdering av Historien om Sverige? Kontakta Jenny Nilsson, e-post: jenny.nilsson@svbib.se