Vi en hastigt inkallad presskonferens fredagen den 18 december meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att nya restriktioner skulle införas för att bromsa smittspridningen av Covid-19. Bland uppräkningen av de ”icke-nödvändiga” verksamheter som pekades ut nämndes landets bibliotek, vilka rekommenderades att stänga.

Följden av detta blev att landets 290 kommuner under helgen arbetade intensivt med att tolka de nya restriktionerna. Effekten blev att i stort sett all folkbiblioteksverksamhet i landet nu är stängd, vilket bibliotekens användare snabbt har märkt.

Igår uppdagades det att rekommendationerna på regeringens och Folkhälsomyndighetens webbplatser ändrats och nu inte längre nämner bibliotek bland de verksamheter som bör vara stängda. Informationen på krisinformation.se är dock oförändrad. Anledningen till denna förvirring beror på bristande samordning inom Regeringskansliet och Folkhälsomyndigheten. Resultatet är stängda folkbibliotek vilket gör det omöjligt för dem att uppfylla kraven i bibliotekslagen.

-Att felaktigt gå ut med information att biblioteken ska vara stängda är mycket allvarligt och får stora konsekvenser för människors åsikts- och yttrandefrihet säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

-Vi förväntar oss att regeringen och ansvariga myndigheter omedelbart klargör vad som gäller så att biblioteken får en möjlighet att på ett smittsäkert hålla så stor del av sin verksamhet igång, fortsätter Karin Linder.