Vi på Svensk biblioteksförening har många fantastiska medlemmar. Den här månaden vill vi uppmärksamma Ola Pilerot som jobbar på institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Där är han professor och i den rollen ägnar han sig åt både forskning och undervisning i olika former.

Hur länge har du varit medlem?
– Jag vet faktiskt inte men det är länge. Jag gissar att det handlar om drygt 20 år.

Varför valde du att bli medlem i Svensk biblioteksförening?
– Om man arbetar på ett bibliotek, vilket jag gjorde när jag gick med i föreningen, eller om man arbetar med frågor som har biblioteksanknytning, som jag fortsatt gör efter att ha lämnat bibliotekariejobbet, så ter det sig för min del självklart att gå med i Svensk biblioteksförening. Dels handlar det om att gå samman med andra som delar ens egna intressen, ju fler vi är desto starkare kraft utgör vi. Och dels är det en fråga om att hålla sig à jour; genom föreningen blir det lättare att hänga med i och bevaka bibliotekssektorn. Här spelar naturligtvis Biblioteksbladet en stor roll.

Vad är den viktigaste frågan på ditt jobb just nu?
– På ett övergripande plan är den viktigaste frågan alltid att arbeta för god kvalitet i vår verksamhet, men om jag för egen del ska nämna något särskilt så tänker jag på mitt uppdrag som studierektor för vår forskarutbildning. Det tycker jag är särskilt viktigt. Vi har för tillfället 20 aktiva doktorander som är i olika skeden av sin utbildning. Att de har goda möjligheter att bedriva sina forskarstudier är oerhört angeläget. Det är ju de som ska ta biblioteks- och informationsvetenskapen vidare in i framtiden.

Vad gör du på fritiden?
– Jag läser böcker, lyssnar på musik, lagar mat, vandrar i naturen, provar vin, går på konserter, utställningar och bio. Apropå det sistnämnda är jag tillsammans med min fru en aktiv kraft i Alingsås filmstudio, en livaktig förening som regelbundet visar ett varierat utbud av kvalitetsfilm på en av stadens lokala biografer.