Under Biblioteksdagarna 2022 deltar Eric Sjöström som moderator under programpunkten ”Ett digitalt kulturarv – varför då?”. Tillsammans med Fredrik Norén från Umeå universitet, riksarkivarien Karin Åström Iko, Riksarkivarie, samt John Andersson från Wikimedia Sverige kommer de att diskutera frågan om digitaliseringen av kulturarvet.

Hur känns det att delta i Biblioteksdagarna?
– Vem kan motstå en möjlighet att träffa klokare personer än en själv och få lyssna på smarta, viktiga, avgörande ämnen och samtala? Inte jag! Det känns jätteroligt och ska bli så intressant att få nya insikter och aha-upplevelser, vilket jag är övertygad om att jag kommer få när jag ser programmet.

Varför bör man komma och lyssna på dig?
– Jag är nog den som kommer prata minst. Däremot är jag bra på att ställa frågor och få andra att prata. Och här har vi ju en hyperkunnig panel som kommer att vända och vrida på hur och – inte minst – varför det tryckta kulturarvet måste digitaliseras.

Varför är det relevant att prata om det digitala kulturarvet?
– Vi kommer just att prata om varför kulturarvet måste digitaliseras, om syftet är i paritet med kostnaden, om hinder och möjligheter, om vilken nytta digitaliseringen kan göra inte bara för forskningen, utan också för allmänheten. Och så kanske den mest intressanta frågan: Om vi inte digitaliserar, vad händer då?

Vad är det viktigaste du vill att deltagarna ska ta med sig från samtalet?
– Förhoppningsvis får man som åhörare några svar på frågor som man själv har ställt sig, men inte vågat fråga om. Men kanske också några frågor och tankar att själv fundera vidare.