Efter mycket uppmärksamhet i media och stort engagemang från medborgarna röstade EU-parlamentet igår nej till förslaget till nytt upphovsrättsdirektiv. Samtliga svenska EU-parlamentariker på plats röstade nej till att ge JURI förhandlingsmandat.

– Det är väldigt glädjande att direktivet inte gick vidare i sin nuvarande form. Men nu när det finns möjlighet att göra ändringar kan allt hända. Viktigt är ju att de saker som är positiva i förslaget, som undantag för TDM, undervisning och bevarande, inte försämras utan bibehålls, helst med bredare undantag, kommenterar Katarina Wiberg, forsknings- och utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförenings kansli.

Resultatet i omröstningen betyder dock inte att direktivet är ute ur leken. Det man röstade nej till var att bevilja det rättsliga utskottet, JURI, förhandlingsmandat med ministerrådet. Istället tas nu förslaget upp i parlamentet i september, och då kommer det att vara öppet för att omarbetning av innehållet.

Över en miljon underskrifter mot direktivet

De mest kontroversiella delarna i direktivet har varit artikel 11 och 13, kring så kallad länkskatt och uppladdningsfilter. Motståndarna till dessa artiklar har beskyllts för att överdriva farhågorna och att förslaget inte skulle gälla plattformar som exempelvis Wikipedia. Men den sakliga kritiken mot artiklarna har fokuserat mycket på att effekterna av länkskatt och uppladdningsfilter inte har utretts tillräckligt och att de är alldeles för generellt formulerade.

Catherine Stihler, EU-parlamentariker från Skottland och vice ordförande för IMCO (utskottet för inre marknad och konsumentskydd) sa igår i sitt tal i parlamentet: ”Although there is concensus about the goals behind this law, huge controversy still exist about the methods proposed. Something’s not right here”. Hon berättade också att hon mottagit en petition mot direktivet undertecknad av över en miljon människor.

Nu finns det möjlighet att verka för förändringar i förslaget till upphovsrättsdirektiv, och Svensk biblioteksförening kommer att kontakta både våra svenska EU-parlamentariker och regeringen och arbeta för att direktivet ska bli så gynnsamt som möjligt för biblioteksverksamhet.

Läs vad vi tidigare sagt om förslaget:
Sista ordet inte sagt om upphovsrättsdirektivet

Här kan du se hur samtliga parlamentariker har röstat:
Copyright vote (pdf, nytt fönster)

Artikel från SVT om hur de svenska parlamentarikerna resonerar:
Svensk enighet inför omstridda EU-förslaget: alla partier säger nej (nytt fönster)