Martin Bergman är utredare på Vetenskap & Allmänhet. Han har även varit projektledare för flera nationella och internationella medborgarforskningsprojekt. Under Biblioteksdagarna i maj 2022 kommer han bland annat prata om öppen tillgång.

– Det ska bli jättekul! Jag ser mycket fram emot intressanta föredrag och spännande diskussioner.

Varför är det viktigt att prata om öppen tillgång?
– Öppen tillgång är en viktig del av det vi kallar öppen vetenskap – en rörelse och ett initiativ för att göra forskning mer transparent och inkluderande. Att tillgängliggöra forskningsresultat är en viktig del av det, men även att på olika sätt inkludera allmänheten i forskning, t.ex. genom medborgarforskning, är viktigt för att sträva mot öppen vetenskap.

Varför ska man komma och lyssna på din föreläsning?
–  Jag tycker man ska komma och lyssna på den session jag är med i om man vill lära sig mer om öppen vetenskap och hur öppen tillgång och medborgarforskning är en del av det.

Vad är det viktigaste du vill att deltagarna ska ta med sig efter att ha lyssnat på dig?
– Jag hoppas man kan få med sig en kunskap om vad paraplybegreppet öppen vetenskap betyder och hur de olika delarna i det, t.ex. medborgarforskning, kan bidra till en mer relevant och inkluderande forskning. Och så ska jag försöka förmedla mina tankar om vilken roll biblioteken kan spela i den här utvecklingen!

Foto: Gustaf Waesterberg