Alla forskningsrön och alla data bör göras enkelt tillgängliga. Det blir följden av EU-ländernas beslut i fjol om att gå mot ett öppet vetenskapssystem. Men hur ska detta genomföras i praktiken i Sverige? Vilka politiska beslut behöver tas för att komma vidare? Är det forskarsamhället som bör sätta standarder och utveckla de system som fungerar bäst? Vad kan vi lära av andra EU-länder? Öppen vetenskap öppnar stora möjligheter för allmänheten, för företag och näringsliv, för innovation, för skolan, för politiker och beslutsfattande. Men många olika förväntningar riskerar att krocka. Därför är det viktigt med tydliga ställningstaganden. Välkommen att lära mer om fördelar och lösningar under ett dialogseminarium om nästa steg för öppen vetenskap i Sverige.

Arrangeras i samarbete med Vetenskap & Allmänhet.

Datum och tid: 5 juli kl. 13.00-14.30
Plats: DIKs trädgård, Klosterbrunnsgatan 3

Moderatorer: Anders Sahlman, Vetenskap & Allmänhet, Katarina Wiberg, Svensk biblioteksförening

Medverkande:
Karin Linder, Generalsekreterare, Svensk biblioteksförening
Wilma van Wezenbeek, Director, TU Delft Library
Sven Stafström, Generaldirektör, Vetenskapsrådet
Astrid Söderbergh Widding, Rektor, Stockholms universitet
Per Sundström, Forskningschef, MSB
Jens Hjerling-Leffler, Forskare, Karolinska Institutet/Sveriges unga akademi
Patrik Nilsson, Chef analys & opinion, Företagarna
Betty Malmberg (M), Ledamot utbildningsutskottet
Tomas Strand (S), Ledamot utbildningsutskottet

Svensk biblioteksförening i Almedalen