Gustav Bohlin är utredare och biträdande generalsekreterare på föreningen Vetenskap & Allmänhet. Under Biblioteksdagarna kommer han att bland annat prata om öppen vetenskap och medborgarforskning.

Under programpunkten ”Inkludera mera – så väcker vi nyfikenheten för vetenskap” kommer han att prata om hur Vetenskap & Allmänhet arbetar med dialog mellan allmänhet och forskare, bland annat genom att främja utveckling mot öppen vetenskap – ett samlingsbegrepp för ett antal företeelser som gör forskningen mer transparent och inkluderande.

– Det känns jättekul och spännande att vara en av talarna under Biblioteksdagarna, säger Bohlin.

Du ska prata om öppen vetenskap och medborgarforskning, kan du berätta lite om det?
– Öppen vetenskap handlar om att göra forskningen mer tillgänglig och transparent. Det är ett paraplybegrepp som inte bara handlar om öppen tillgång till vetenskapliga artiklar och forskningsdata, utan också om att engagera och involvera människor utanför forskningsvärlden. Till exempel genom medborgarforskning där människor som inte är forskare hjälper till i riktiga forskningsprojekt.

Varför är det viktigt med öppen vetenskap och medborgarforskning?
– Att öppna upp vetenskapen är bra både för forskningens egna processer som kan bli snabbare och få högre kvalitet, men genom att tillgängliggöra resultat och processer utanför forskarvärlden kan öppen vetenskap också stimulera att kunskapen kommer till användning i olika delar av samhället. Det är i sin tur en förutsättning för att vi ska kunna komma till rätta med de komplexa samhällsutmaningar vi står inför.

Varför ska man komma och lyssna på din föreläsning?
– Det ska man göra för att lära sig mer om varför det är viktigt att bygga broar mellan forskare och det omgivande samhället. Det tjänar alla på!

Vad är det viktigaste du vill att deltagarna ska ta med sig efter att ha lyssnat på dig?
– Att öppen vetenskap inte bara handlar om tillgång till data och vetenskapliga artiklar. Och att det inte är något som bara rör forskare.

Foto: Gustaf Waesterberg.