Hur öppna är vi för användarnas idéer? Det diskuteras under programpunkten ”Inte bara UX” på Biblioteksdagarna 2023 i Linköping. Vi har pratat med Malene Jensen, bibliotekarie på Världslitteraturhuset Göteborg och tidigare Kiruna stadsbibliotek, som medverkar i programpunkten.

Hur känns det att medverka i Biblioteksdagarna?
– Att få medverka i Biblioteksdagarna känns roligt, hedrande och spännande!

Varför är UX viktigt i ert arbete?
– UX är viktigt eftersom det hjälper oss att utvecklas gentemot de vi är till för, våra användare.

Vilka svårigheter finns det med att jobba med UX enligt dig?
– UX kräver tid, resurser och också ett handlingsutrymme, att man faktiskt kan genomföra de saker som man ser behövs. Då krävs en tillit och ett utrymme som kan vara svårt att få som enskild medarbetare.

Årets tema för Biblioteksdagarna är ju Öppenhet. Hur anknyter UX till temat enligt dig?
– Öppenhet och UX går hand i hand skulle jag vilja säga. Man behöver vara prestigelös och öppen i UX, för när man testar kommer man att inse att det man gjort kanske inte alls var så smart och bra som tänkt. Då är det bara att ändra och göra om!

Anmäl dig till Biblioteksdagarna