Bästa Parisa Liljestrand (M), Robert Hannah (L) och Roland Utbult (KD). Ni är kulturpolitiskt ansvariga politiker i de tre partier som ingår i regeringen. Därmed har ni ett ansvar för kulturlivets villkor och dess möjlighet att leva och utvecklas i frihet.

Den senaste tiden har flera händelser inträffat som riskerar att långsiktigt skada det svenska kulturlivet, dess oberoende och därmed dess förmåga att vara en stark, obunden, kreativ och intellektuell kraft i vårt land. Vi vill med detta brev bjuda in er till ett möte så att vi kan diskutera vilka värden som står på spel. Sverige har ett fantastiskt kulturliv, med en mångfald av bibliotek, museer, scenkonst och mycket mer. En helt avgörande förutsättning för kulturens välmåga är dess oberoende, och därför organiseras kulturens institutioner genom principen om armlängds avstånd.

Debattartikeln är skriven av:
Björn Orring, t.f. generalsekreterare, Svensk biblioteksförening.
Ulf Dernevik, generalsekreterare, Länsmuseernas samarbetsråd.
Anna Troberg, förbundsordförande i DIK.

Läs hela debattartikeln här, länk öppnas i nytt fönster!

Foto: T.v. bild på Björn Orring av Anna Diebitsch Antoni, t.h. bild på Anna Troberg av Alexander Donka.