Föreningens ordförande Calle Nathanson är på plats på IFLA WLIC i Columbus.

– Jag är här för att nätverka med representanter från andra  biblioteksföreningar. Man får dessutom en överblick över vilka frågor som är aktuella inom bibliotekssektorn. Jag är också föreningens representant i General Assembly. Det är imponerande hur aktivt och ihärdigt IFLA arbetar med världsförbättrande frågor, som ofta är kopplade direkt till FN:s mål, säger Calle Nathanson.