Johanna Hansson sammanfattar diskussioner och beslut från fredagens styrelsemöte.

Bilden visar några av ledamöterna i Svensk biblioteksförenings styrelse och den är tagen under styrelsemötet den 12 juni. Styrelsen består av elva personer och av dem är fyra nya sedan årsmötet. Det är  Eleonor Grenholm, Jonas Holm, Abdullatif Haj Mohammad och Nick Johnson Jones.

Det är så här vi har sett ut den här våren, som små figurer i rutor på en skärm. Vissa av oss ska sägas, för samtidigt som många möten har blivit digitala, har bibliotekens verksamhet ofta präglats av en hög grad av fysisk närvaro, så distanserat som möjligt, men öppet och tillgängligt. Vi är fortfarande mitt upp i corona-krisen. Ingen vet hur det slutar och ingen kan med säkerhet säga vad som har varit rätt och fel att göra. Men så småningom finns massor att lära av våra olika erfarenheter. Glöm inte att anteckna vad ni gör och vad ni tänker!

Fördjupning i ”Digitalt först”

På mötet fördjupade vi oss i det nationella projektet ”Digitalt först” som Eleonor arbetar med. I korthet handlar det om att öka den digitala kompetensen hos medarbetare på folkbibliotek, för att därigenom stärka bibliotekens funktion som nav för digital kompetens i samhället. Eleonor beskrev några av erfarenheterna från projektet, som har pågått sedan 2018 och nu är inne på sista året. Det arbete som görs regionalt och lokalt följs också av forskare. En av dem är Malin Ögland vid Bibliotekshögskolan, som också ingår i styrelsen. Vi diskuterade vad i projektet som kan vara relevant för andra delar av biblioteksbranschen och olika erfarenheter från folkbiblioteken så här långt. Det är en speciell tid för folkbiblioteken, som just nu har historiskt mycket statliga resursförstärkningar. Det gäller Digitalt först, men i ännu högre grad Stärkta bibliotek. En viktig fråga att bevaka och belysa är vad som händer om och när den statliga finansieringen upphör. Har de tillfälliga satsningarna stärkt verksamheten på ett sätt som kan tas vidare även i ekonomiskt kärvare tider eller blir det ett brott som är svårt att överbrygga?

Några punkter från styrelsemötets dagordning:
  • Vi tillsatte förste och andre vice ordföranden. Det blir Lisa Petersen och Leif Mårtensson.
  • Vi utvärderade årsmötet som ju skedde digitalt den 19 maj. Vi är glada och nöjda med att engagemanget var stort och att tekniken fungerade bra. Däremot missbedömde vi tiden för anslutning till mötet, vilket gjorde att mötestiden inte räckte till.
  • Styrelsens junimöte innebär alltid att anta en arbetsordning för styrelsens arbete och en instruktion för generalsekreteraren, så även den här gången.

Är du nyfiken på mer om styrelsens senaste möte eller på styrelsearbetet överhuvudtaget? Ta gärna kontakt med mig eller med någon annan i styrelsen!
Här hittar du kontaktuppgifter till oss

Under den här veckan är det jag som håller i föreningens instagramkonto @svbib, hoppas att vi ses där!

Jag önskar er alla en fin, solig och rolig sommar!

Johanna Hansson, ordförande Svensk biblioteksförening