I förra veckan träffades styrelsen för ett digitalt möte. Det var höstens andra. I september sågs vi på Sigtunastiftelsen och hade två strategidagar. Bilden här ovan är tagen vid det tillfället.

Det senaste mötet innehöll många beslutspunkter. Bland annat fattade vi beslut om var Biblioteksdagarna ska äga rum under åren 2023 till 2025. Styrelsen har tidigare slagit fast att biblioteksdagarna ska fortsätta att utvecklas och vara den viktigaste årliga mötesplatsen för föreningens medlemmar. Förberedelser för nästa års biblioteksdagar i Stockholm, maj 2022, pågår för fullt.

Styrelsen beslutade också om fördelning av utvecklingsstöd och om justerade stadgar för priset Årets mobila bibliotek – mer fokus på verksamheten och mindre på själva fordonet.

Vi fick en presentation av den senaste medlemsundersökningen som bland annat visar att nästan åtta av tio är nöjda eller mycket nöjda med sitt medlemskap i föreningen och att omgörningen av Biblioteksbladet har tagits emot väl av medlemmarna. Det här är en bra grund för fortsatt utveckling.

På dagordningen stod också en diskussion kring föreningens miljöpolicy. Här gäller det för oss, som för väldigt många andra verksamheter just nu, att ta tillvara lärdomarna från pandemin kring framför allt hur digitala möten i många fall kan bidra till minskat resande – men att samtidigt se till att vi fortsätter att träffas fysiskt, i hela landet och även internationellt. Styrelsens uppfattning är till exempel att det är viktigt att vi fortsätter att ha biblioteksdagarna på olika platser i landet.

Johanna Hansson